Facebook marketing: Kako smo ostvarile 7x bolje rezultate promocije filma “Nosila je rubac črleni”

16 | 02 | 2023

Facebook marketing za film Nosila je rubac črleni

Što je potrebno za uspjeh u marketingu na društvenim mrežama? Ako nas pitate, ključna je jaka strategija. To nam je pravilo potvrdio i projekt promocije hrvatske komedije “Nosila je rubac črleni” na Facebooku i Instagramu. Strateškom sinergijom oglašavanja i kreiranja kvalitetnog sadržaja, u nekoliko mjeseci i u okviru zadanog budžeta, uspjele smo izgraditi zajednicu od 10.000 ljudi te imati organski doseg i angažman 7x veći od prosjeka na Facebooku.

O projektu marketinga “Rubca” na društvenim mrežama

Grafika koja prikazuje ključne podatke o filmu Nosila je rubac črleni: 1.) To je hrvatski film o Zagorju na kajkavskom narječju, 2.) jedan je od najgledanijih filmova hrvatske produkcije u 2022. i 3.) do kraja 2022. u Hrvatskoj ga je pogledalo 18.052 ljudi
Grafika koja prikazuje opseg projekta za Facebook marketing i Instagram marketing filma Nosila je rubac črleni na Facebooku i Instagramu: 1.) razvoj sadržajne strategije, 2.) postavljanje oglašivačkog računa te postavljanje i brendiranje Facebook stranice i Instagram profila, 3.) razrada i provođenje oglašivačke strategije i 4.) vođenje društvenih mreža, odnosno osmišljavanje, kreiranje i objavljivanje sadržaja te upravljanje komunikacijom na Facebooku i Instagramu

“Rubac” je premijeru imao sredinom srpnja na Pulskom filmskom festivalu. Zato je projekt promocije filma na društvenim mrežama (i uopće) počeo početkom srpnja. Trajao je za vrijeme prikazivanja filma u Hrvatskoj – do 31. prosinca 2022.

U fazi razvoja strategije za društvene mreže i u okviru budžeta za oglašavanje, u dogovoru s klijentom postavile smo naša dva glavna cilja na Facebooku i Instagramu:

Grafika koja prikazuje 2 cilja za Facebook marketing i Instagram marketing filma Nosila je rubac črleni: 1.) širiti svijest o filmu i 2.) stvoriti zajednicu ljudi oko filma

Za ostvarenje ciljeva fokusirale smo se primarno na Facebook marketing zbog prirode te društvene mreže i analize naših ciljanih publika. Instagram je stoga u ovom projektu bio sekundarna društvena mreža. Zato ćemo u ovoj studiji više pozornosti posvetiti Facebooku i našim rezultatima na njemu.

Naš pristup Facebook marketingu i Instagram marketingu “Rubca”

Promocija “Rubca” na Facebooku i Instagramu bila je usko vezana uz njegovo prikazivanje u hrvatskim kinima. Zato smo u relativno kratkom roku (od nekoliko mjeseci) trebale uspostaviti njegovu prisutnost na društvenim mrežama te postići što veću vidljivost.

I Facebook i Instagram su platforme poznate po svom pay-to-play pristupu. To u prijevodu znači – ako želite brzi rast, morate za to platiti. Zato je u kratkoročnijim projektima visokog intenziteta, poput „Rubca“, neophodno prvenstveno razviti jaku strategiju oglašavanja.

U našem slučaju, jaka oglašivačka strategija bila je osobito važna jer je oglašivački budžet bio nešto skromniji te ga je trebalo maksimalno iskoristiti. Zbog ovih okolnosti, primarni cilj naše oglašivačke strategije bio je dosegnuti visoko zainteresiranu publiku i izgraditi jaku bazu pratitelja.

Na oglašivačku strategiju nadovezivala se naša sadržajna strategija. Njen primarni cilj bio je potaknuti snažan angažman pratitelja na našim objavama te postići da oni, kao krug visoko zainteresiranih ljudi, dalje organskim (neplaćenim) putem šire svijest i dobar glas o filmu.

Grafika koja prikazuje strategiju za Facebook marketing filma Nosila je rubac črleni

Sinergija oglašivačke i sadržajne strategije omogućila nam je da u vremenskom i budžetskom okviru projekta ostvarimo sjajne rezultate. Neki od njih, s naglaskom na Facebook marketing i Facebook kao primarnu mrežu projekta su:

Grafika koja prikazuje 3 ključna rezultata za Facebook marketing filma Nosila je rubac črleni na društvenim mrežama: 1.) zajednica od 10.000 ljudi na Facebooku i Instagramu, 2.) ukupna stopa angažmana na Facebooku 9.8%, odnosno 7x veća od prosječne u 2022. i 3.) ukupni organski doseg na Facebooku 60%, odnosno 7x veći od prosjeka u 2022.

Oglašavanje “Rubca” na Facebooku i Instagramu

Oglašivačku strategiju razvile smo na temelju analize aktualnih oglašivačkih trendova, optimalnih formata i pozicija oglasa na Facebooku i Instagramu te analize i segmentacije definiranih ciljanih publika. U segmentaciji smo se vodile demografijom, no osobit naglasak smo stavljale na psihografiju (interese i afinitete ciljanih skupina ljudi).

Poznavanje i dobro segmentiranje ciljanih publika, uz prilagodbu trendovima i specifičnostima oglašavanja na Facebooku i Instagramu, omogućili su nam da kreiramo kampanje koje će rezonirati s ciljanim skupinama ljudi na ovim društvenim mrežama.

Sadržaj, formate, poruke i ton glasa naših oglasa maksimalno smo prilagodile specifičnim demografskim obilježjima, preferencijama i interesima određenih segmenata ciljanih publika. Zato je svaki od oglasa bio relevantan onim ljudima kojima se obraćao.

Ovim pristupom u kratkom smo roku i po niskoj cijeni dosegnule visoko zainteresiranu publiku, animirale je oglasnim sadržajem i izgradile jaku bazu pratitelja.

U nekoliko mjeseci našeg projekta, “Nosila je rubac črleni” na Facebooku i Instagramu okupio je zajednicu od 10.000 ljudi. To je četiri puta više u usporedbi s rezultatima drugih hrvatskih filmova novije produkcije. Njihove baze pratitelja na obje društvene mreže u prosjeku su 2.425 ljudi. Ti podaci odnose se na 38 hrvatskih dugometražnih igranih filmova koji su izašli u posljednjih pet godina.

Broj pratitelja, međutim ne znači puno ako vaš sadržaj ne doseže i ne angažira ljude koji vas prate. “Rubac” je i po pitanju dosega i angažmana primjer uspjeha, a što pokazuju rezultati naše sadržajne strategije.

Sadržajna strategija za “Rubac” na Facebooku i Instagramu

Sadržajni marketing najbolji je način da ostvarite vidljivost kod ciljane publike organskim (neplaćenim) putem. No, da bi ostvario rezultate, nužno je prethodno razraditi sadržajnu strategiju. Ona pomaže da utvrdite kakav sadržaj bolje prolazi na konkretnoj društvenoj mreži. Ono najvažnije, pomaže vam da znate kakav sadržaj bi mogla preferirati vaša ciljana publika na toj društvenoj mreži.

Naša sadržajna strategija za društvene mreže filma “Nosila je rubac črleni” temeljila se na analizi preferencija i interesa definiranih ciljanih publika na Facebooku i Instagramu te na analizi aktualnih sadržajnih trendova i specifičnosti ovih dviju društvenih mreža.

Na osnovu nalaza ovih analiza odredile smo miks vrsta i formata objava na Facebooku i Instagramu te odredile ton glasa. Vodile smo i računa da svaka naša objava bude vizualno visokokvalitetna i maksimalno optimizirana za društvenu mrežu na kojoj objavljujemo.

Uz idejno osmišljavanje sadržaja i njegovo kreiranje (pisanje copyja, biranje relevantnih hashtagova, obrada svih fotografija, obrada i montaža videa, dizajn originalnih vizuala) te objavljivanje postova i priča (stories), naš posao vođenja društvenih mreža “Rubca” uključivao je i redovito komuniciranje s publikom. Također smo pratile spominjanja filma (mentionse), relevantne hashtagove i lokacije te i tako radile na povećanju našeg organskog dosega.

Učinak naše sadržajne strategije i sadržajnog marketinga analizirale smo s obzirom na stope organskog dosega i angažmana na našim objavama.

Organski doseg na Facebook stranici “Rubca”

Organski doseg je ukupan broj jedinstvenih pregleda vaše objave za koje niste platili. Prosječna stopa organskog dosega računa se tako da se ukupni doseg objave podijeli s ukupnim brojem pratitelja te pomnoži sa 100. Npr. ako imate 1.000 pratitelja na Facebook stranici, a vašu objavu vidi 100 ljudi, vaša stopa angažmana je 10%.

Facebook marketing: Formula za izračunavanje stope dosega objave

Od početka srpnja do kraja prosinca 2022., na Facebook stranici „Nosila je rubac črleni“ imale smo ukupno 110 objava. Njihov organski doseg iznosio je 592.022. To znači da je svaku našu Facebook objavu u prosjeku vidjelo 5.382 ljudi.

Stranica je na kraju projekta imala 9.004 pratitelja. Tako dolazimo do izračuna da je gotovo 60% pratitelja redovito vidjelo objave „Rubca“. To je sedam puta veći doseg od navedenog globalnog prosjeka za Facebook stranice u 2022.

Prema Facebooku, ovakvu “povećanu vidljivost” poput naše dobivaju oni koji “stalno objavljuju visokvalitetan sadržaj” te dnevno komuniciraju sa svojom publikom.

Screenshot Facebookove obavijesti na stranici filma Nosila je rubac črleni koja kaže: Kvalitetne objave i dnevna komunikacija s publikom donijeli su vam povećanu vidljivost tijekom 34 dana
Jedna od obavijesti kakve smo redovito dobivale na Facebook stranici “Nosila je rubac črleni”

angažman na Facebook stranici “rubca”

Angažman je skup određenih interakcija sa sadržajem. To su npr. reakcije poput likeova, komentari, dijeljenja, klikovi na linkove i ostali klikovi, pregledi videa dulji od 3 sekunde itd.). Stopa angažmana jedna je od najvažnijih metrika za analizu uspjeha sadržajne strategije na Facebooku jer pokazuje koliko su objave koje kreirate kvalitetne i relevantne vašoj publici.

Ne postoji jedan standardni način na koji marketingaši mjere stopu angažmana na organskim Facebook objavama. Ipak, najčešći i najtočniji je izračun prema organskom dosegu.

Angažman prema organskom dosegu pokazuje koliko je neka objava dobila interakcija na temelju njenih jedinstvenih pregleda. Mjerenje stope angažmana na ovaj način smatra se najtočnijim zato što pruža uvid u to koliko je neka objava bila relevantna onim ljudima koji su je zaista i vidjeli.

Stopa angažmana prema organskom dosegu računa se tako da se zbroje sve interakcije na objavi i podijele s njenim organskim dosegom te pomnože sa sto. Po toj liniji, stopa angažmana na cjelokupnoj Facebook stranici je srednja vrijednost zbroja stope angažmana svih objava na njoj.

Facebook marketing: Formula za izračunavanje stope angažmana objave

Na Facebook stranici filma “Nosila je rubac črleni” angažman smo mjerile uzimajući u obzir sljedeće interakcije na našim objavama: reakcije (likeovi, haha, wow itd.), dijeljenja, komentari i klikovi na linkove.

Tom računicom, naša prosječna stopa angažmana prema organskom dosegu iznosila je 9.8%. Ako se naš rezultat usporedi s nalazima iz spomenutog istraživanja SocialInsidera, to je sedam puta više od prosječnog angažmana na Facebooku u 2022. Ovo nam govori da smo naš sadržaj uspjele prilagoditi potrebama, interesima i očekivanjima naše publike na ovoj društvenoj mreži.

Primjeri objava na Facebook stranici “Rubca”

Objava s visokim organskim dosegom

Primjer jedne naše objave visokog organskog dosega je clip iz filma, „Breskvice“, u trajanju od 21 sekunde. Dosegnuo je 29.966 ljudi te je imao 18.500 video pregleda.

U trenu kad smo objavile “Breskvice”, Facebook stranica „Nosila je rubac črleni“ imala je manje od 5.000 pratitelja. Clip je vidjelo 6x više ljudi od toga, puno više od naše baze pratitelja – i to bez ijednog potrošenog eura. Jedan od razloga za to je i iznadprosječna stopa angažmana na njemu (3.3%).

Objave s velikim brojem pozitivnih komentara

Jedna od naših objava s visokim angažmanom osobito s obzirom na komentare bio je raspored prvih projekcija filma. Komentari su bili mahom pozitivni, što je, rekli bi neki, rijetkost doživjeti na Facebooku. To nam govori da smo uspjele ostvariti jedan od primarnih ciljeva projekta: stvoriti zajednicu ljudi oko filma na društvenim mrežama.

Visok angažman i brojne pozitivne komentare dobile smo i na objavi povodom prvih 7.000 gledatelja filma. Za nju smo kreirale poseban vizual s desecima crvenih rubaca. Objava je prikupila 805 interakcija te je sa stopom angažmana od 7.5% dosegnula više od 10.000 ljudi.

Velik broj pozitivnih komentara dobila je i objava povodom „Rubčevog“ osvajanja nagrade publike na Pulskom filmskom festivalu. Post je skupio 292 komentara, 1.332 ukupnih interakcija te je ostvario stopu angažmana od 9%.

User-generated objave

Kako bismo dodatno osnažile zajednicu oko filma, objavljivale smo sadržaj koji su kreirali i/ili potaknuli sami gledatelji „Rubca“ (tzv. user-generated). Na društvenim mrežama dobivale smo fotografije ljudi koji su u znak podrške filmu nosili rubce oko vrata ili na glavi. Od tih fotografija kreirale smo posebne objave. Osim toga, objavljivale smo i najbolje komentare, odnosno dojmove ljudi koji su pogledali film.

Objave s velikim brojem klikova na linkove

Među našim objavama s visokom stopom angažmana u smislu klika na link kao dominantne interakcije je vizual kojim smo najavile raspored projekcija početkom drugog tjedna kino-distribucije. U opisu ove objave izdvojile smo 15 linkova na kojima su gledatelji mogli kupiti ili rezervirati kino-ulaznicu. Objava je imala 1.588 klikova na linkove i stopu angažmana od čak 22%.

Visoku stopu angažmana prema broju klikova na linkove postigao je i vizual koji smo dizajnirale koristeći fotografiju glavne glumice s tekstom songa iz filma. U opisu ove objave također smo navele raspored projekcija po gradovima i s točnim terminima i lokacijama. Dodale smo i pripadajućih 15 linkova na online kupovinu ulaznica.

Objava je imala 1.647 klikova na linkove, stopu angažmana od 18%, a vidjelo ju je više od 11.000 ljudi.

Samo ove dvije objave, koje koristimo kao primjer, postigle su zajedno 3.235 klikova na linkove za kupovinu ulaznica za film.

Objave s velikim brojem dijeljenja

Dva primjera iznadprosječnog broja interakcija, pogotovo kad je riječ o dijeljenjima su dva videa. To su titlovani trailer filma i kraći video koji smo kreirale od više kadrova iz filma s izvadcima iz kritika. Ta dva videa zajedno su organski pogledana 28.000 puta, ukupno imaju više od 2.000 interakcija te više od 150 dijeljenja.

Zaključak: Marketing na društvenim mrežama

Facebook marketing i Instagram marketing ostaju jedan od najvećih potencijala kad govorimo o marketingu i promociji općenito. Ali – postoji kvaka. Za maksimalnu realizaciju tog njihovog velikog potencijala obavezno morate:

Grafika koja prikazuje 4 obavezna koraka za uspješan Facebook marketing i Instagram marketing: 1.) razviti sadržajnu i oglašivačku strategiju za svaku društvenu mrežu posebnu, 2.) poznavati aktualne trendove na društvenim mrežama, 3.) istražiti svoju publiku i znati što ona od vas očekuje i 4.) redovito kreirati kvalitetan i relevantan sadržaj

Želite vidjeti stvarne rezultate na svojim društvenim mrežama?

Javite nam se ako trebate strategiju za Facebook marketing ili Instagram marketing, oglase koji će vam osigurati bolje leadove ili sadržaj kojim ćete osvajati svoju publiku? Doznajte više o našim uslugama marketinga na društvenim mrežama: